Friday, 4 January 2013

~ jenis-jenis tulisan khat ~
Berikut adalah jenis-jenis khat yang sempat saya cari setakat ini, jenis-jenis khat ini saya dapati ada tercatat di buku-buku rujukan khat seperti buku dari Jawad Sabti, dan ada diantaranya saya dapati dari buku Sejarah Khat tulisan Ustaz Jainal Sakiban (Johor), dan juga beberapa buku rujukan khat yang ada dalam simpanan saya. Mengikut pembacaan saya ada beratus jenis khat yang telah wujud, ia merangkumi pembahagian-pembahagian yang tertentu, insyaAllah saya akan sentiasa kemaskini apabila mendapat maklumat berkaitan.

Jenis-Jenis Khat 

1. Khat Nasakh
2. Khat Nasakh Hadith
3. Khat Thuluth
4. Khat Thuluth Jali
5. Khat Req’ah @ Riq'ah
6. Khat Farisi @ Nasta’liq
7. Khat Dewani
8. Khat Dewani Jali
9. Khat Ijazah
10. Khat Hurr
11. Khat Kufi Fatimi
12. Khat Kufi Mushafi
13. Khat Kufi Fatimi
14. Khat Kufi Musattar
15. Khat Kufi Musyakkal
16. Khat Kufi Muwarraq
17. Khat Kufi Muzahraf
18. Khat Kufi Muzaiyan
19. Khat Kufi Madhfur
20. Khat Kufi Andalusi
21. Khat Kufi Mamluki
22. Khat Kufi Muhaqqaq
23. Khat Kufi Bassit
24. Khat Kufi Ayyubi
25. Khat Kufi Mutalasiq
26. Khat Kufi Muta’assir bil Rasm
27. Khat Kufi Murabba'
28. Khat Tajj
29. Khat Tughrak
30. Khat Nabti Arab
31. Khat Hijazi @ Madani @ al-Darij
32. Khat al-As’ar
33. Khat Asyribah
34. Khat al-Sami’i
35. Khat Narjisi
36. Khat Thuluthain
37. Khat Tumar
38. Khat Hafifuth Thulus
39. Khat Riqa’
40. Khat Tauqi’
41. Khat Thaqil Thuluth
42. Khat Mufattah
43. Khat Zamburi
44. Khat al-Haram
45. Khat al-Uhud
46. Khat Sijillat
47. Khat Mu’amarat
48. Khat al-Mansyur
49. Khat al-Dibaj
50. Khat Syami
51. Khat al-Jalil
52. Khat al-Mudammirat
53. Khat al-Khirfaj
54. Khat al-Marsa’
55. Khat al-Riasi
56. Khat Nasakh Khafif
57. Khat al-Qhabbar
58. Khat al-Nisf
59. Khat Nisf Khafif
60. Khat al-Haliyah
61. Khat al-Mudawwar al-Kabir
62. Khat Musalsal
63. Khat Musalsal al-Tauqi’
64. Khat Ghubar al-Hibah
65. Khat al-Muhammad
66. Khat al-Hawaiji
67. Khat al-Qasas
68. Khat al-Jinah
69. Khat Thuluth Khafif
70. Khat Raihan
71. Khat Muhaqqaq
72. Khat Zahab
73. Khat al-Matan
74. Khat Muqlah
75. Khat Thuluth Mu’tad
76. Khat Lu’lui
77. Khat al-Asy’ar
78. Khat al-Wasy
79. Khat al-Mudammij
80. Khat Mu’allaq
81. Khat al-Muqtarin
82. Khat Siaqat Sumbulu
83. Khat Thuluth Mahbuk
84. Khat Thuluth Handasi
85. Khat Thuluth Mutanazir
86. Khat Syekestah
87. Khat Farsi Mutanazir
88. Khat Farsi Mukhtazil
89. Khat Diwani Mutarabit
90. Khat Dewani Jali Hamayuni
91. Khat Dewani Jali Zauraq
92. Khat Sunbuli
93. Khat Sahifah
94. Khat Moalla
95. Khat Maghribi
96. Khat Sini (China)
97. Khat Nasakh Akhbar

Antara sumber bacaan:

Seni Khat, Keindahan Dalam Kepelbagaian “Sejarah, Tokoh dan Karya” oleh Jainal Sakiban
Buku Koleksi Seni Khat Jawad Sabti
Buku-buku rujukan Seni Khat (koleksi rujukan peribadi)
Nota-nota (bahasa arab) mengenai Seni Khat


info ini bukan saya yang tulis, tetapi saya ambil dari sini dan share di blog saya.. semoga mendapat manfaat dan sedikit ilmu darinya.. in shaa Allah ~

al-Haqir ila Allahi Bari,

No comments:

Post a Comment